Zabytki

Na obszarze gminy Rozdrażew znajduje się kilkanaście wartych uwagi obiektów architektonicznych, spośród których część ujęta jest w rejestrze zabytków.


Rozdrażew

 • Historyczny układ przestrzenny wsi z czworobocznym rynkiem i zabudową okolicznych ulic
 • Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela (kościół z ok. 1640 r., plebania z końca XIX w., dom sióstr z 1 ćw. XX w., cmentarz parafialny z pocz. XIX w.) w latach 1896 - 97 kościół został rozbudowany. Późnorenesansowa świątynia ma gotyckie cechy oraz barokowe wnętrze. Nad istniejącym już w czasie konsekracji (1644 r.) ołtarzem głównym znajdują się obrazy przedstawiające chrzest Jezusa i Świętą Rodzinę. Pozostałe ołtarze: Matki Bożej i św. Józefa w transepcie oraz św. Anny, św. Krzyża i św. Benona w nawie głównej, pochodzą z końca XVII i początku XVIII. Remonty kościoła były przeprowadzane w latach 1965-66, 1969, 1978, 1991-95.  Film o kościele parafialnym  (pobierz)

 • Założenie dworskie ( dwór z I poł. XIX w., stajnie, chlew, stodoła z końca XIX w. , wielorodzinny dom mieszkalny z końca XIX w. )
 • Zabudowania Cegielni z 1900r.
 • Figury św. Jana Nepomucena z XIX w. i Najświętszego Serca Jezusowego z 1905 r.
 • Figura przydrożna- Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny z ok. 1909 r.
 • Dom z poł. XIX w. drewniany, konstrukcja sumikowo - łątkowa
 • Dom szachulcowy z przełomu XVIII/XIX w.
 • Budynek dworca kolejowego (obecnie siedziba Poczty Polskiej)


Budy

 • Szkoła podstawowa z 4 ćw. XIX w. murowana ( obecnie dom mieszkalny)
 • Krzyż przydrożny z ludową figurą Ukrzyżowanego z 1910 r. drewniany


Dąbrowa

 • Pozostałości zespołu folwarcznego z pocz. XX w.
 • Budynek szkoły podstawowej z 1897r.
 • Dawna karczma z 1881 r.
 • Dawna karczma z 1890 r.
 • Dom z ok. 1860 r. murowany
 • Film  „Historyczna sikawka konna Ochotniczej Straży Pożarnej z Dąbrowy” (pobierz)


Dzielice

 • Budynek szkoły podstawowej z 1835r.
 • Dom drewniany z ok. 1880 r. konstrukcja sumikowo - łątkowa
 • Dom murowany z 1889 r.
 • Film o Izbie lekcyjnej z dawnych lat w Dzielicach  (pobierz)

 Grębów

 • Założenie folwarczne z przełomu XIX/XX w.
 • Budynek szkoły podstawowej z ok. 1910 r.
 • Dawny zajazd z 4 ćw. XIX w.
 • Dom murowany z ok.1890 r.

 Maciejew

 • Założenie dworskie z końca XIX w. z parkiem krajobrazowym.
 • Drewniana figura Chrystusa Frasobliwego z XIX w. w nowej murowanej kapliczce

 Nowa Wieś

 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (kościół murowany o neobarokowej formie, 1 - nawowy z transeptem z 1924 – 1931 r., plebania z  2 ćw. XX w. murowana, kryta dachem naczółkowym  (film - pobierz)
 • Założenie dworskie z końca XIX w. z pozostałościami parku krajobrazowego

 Rozdrażewek

 • Leśniczówka z II poł. XIX w.


Trzemeszno

 • Dawna szkoła z ok. 1880 r. obecnie dom mieszkalny
 • Kuźnia z XIX w.
 • Dom z ok. 1910 r.
 • Dawna karczma z 1892 r. obecnie dom mieszkalny


Wolenice

 • Zespół folwarczny powstały w latach 1880 - 1915r. z parkiem krajobrazowym i spichlerzem z II poł. XIX w.