DOOKOŁA POLSKI- PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI

Dzieci z grupy starszej w Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi wzięły udział    w projekcie edukacyjnym DOOKOŁA POLSKI, poznawały województwo wielkopolskie.

W ramach projektu przedszkolaki wzięły udział w wycieczce, podczas której poznały Gminę Rozdrażew. Odwiedziły Urząd Gminy, gdzie Pan Wójt Mariusz Dymarski opowiedział dzieciom jakie zadania realizuje urząd, przedszkolaki miały okazję obejrzeć gabinet Pana Wójta oraz biuro Urzędu Stanu Cywilnego. Odwiedziły też swoje koleżanki i kolegów w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie, zwiedziły budynek szkoły oraz hale sportową. Były też na poczcie i w Banku Spółdzielczym  w Rozdrażewie.   W Szkole Filialnej w Dzielicach zwiedziły Izbę Lekcyjną z Dawnych Lat. Dzieci zobaczyły jak kiedyś wglądała klasa, poznały wyposażenie sali. Przedszkolaki miały okazję spotkać się z Przedstawicielkami zespołu Kalina pod kierownictwem Barbary Krzekotowskiej. Panie zapoznały dzieci z ludowymi strojami oraz piosenkami regionu Krotoszyna. Na zajęciach poznały wiele ciekawych historii związanych z Wielkopolską, między innymi legendę „Poznańskie koziołki”, odkrywały znaczenie słów z gwary  wielkopolskiej.Celem tej inicjatywy było zaszczepienie w dzieciach od najmłodszych lat idei lokalnego patriotyzmu oraz miłości do ojczyzny.

Przedszkole Now...
Przedszkole Now...
Przedszkole Now...
Przedszkole Now...
Przedszkole Now...
Przedszkole Now...
Przedszkole Now...
Przedszkole Now...
Przedszkole Now...
Przedszkole Now...