Akcje ekologiczne w Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi.

Na przełomie października i listopada 2019 roku Przedszkole w Nowej Wsi  zorganizowało zbiórki elektrośmieci, baterii oraz makulatury.

Celem akcji było zachęcenie społeczności lokalnej do promowania zachowań proekologicznych, podnoszenie wiedzy i  świadomości ekologicznej oraz podkreślenie szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.W zamian za uzbierane kilogramy  - elektrośmieci -  przedszkole otrzymało nagrodę – bon, który wymieniono na sprzęt sportowy. Makulatura i baterie zostały sprzedane a za otrzymane środki  zakupiono  Mikołajkowy  prezent dla  dziecka, które zmaga się z ciężką chorobą.Akcje proekologiczne to nie tylko edukacja, ale przede wszystkim  możliwości pozyskania pomocy dydaktyczno – sportowych, realizacji celów charytatywnych, kształtowanie prawidłowych postaw dzieci wobec działań społecznych.
Dyrekcja i nauczyciele dziękują wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji ekologicznych organizowanych w Przedszkolu w Nowej Wsi – tym małym gestem przyczyniliśmy się do poprawy jakości naszego środowiska.

nowawiespredszk...
nowawiespredszk...
nowawiespredszk...
nowawiespredszk...
nowawiespredszk...
nowawiespredszk...
nowawiespredszk...