Spotkanie Andrzejkowe seniorów

W sali wiejskiej w Rozdrażewie odbyło się spotkanie andrzejkowe rozdrażewskich seniorów połączone z podsumowaniem projektów  „Senioriada” oraz „Aktywni”.

Zadania  publiczne z zakresu „Wspierania integracji i zagospodarowania wolnego czasu dla osób w wieku emerytalnym” zrealizowano z udziałem dotacji przyznanych przez Gminę Rozdrażew. Seniorzy zaprezentowali zaproszonym gościom swoje prace zrealizowane w ramach  warsztatów rękodzieła, kulinarnych,  a także umiejętności gimnastyczne i wokalne. Samorząd Gminy reprezentował na spotkaniu Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Jankowski. Podczas spotkania uhonorowano panią Mariolę Wosińską Złotą Odznaką za szczególne zasługi na rzecz seniorów, którą wręczyły przewodnicząca Koła PZERiI w Rozdrażewie pani Elżbieta Pauter oraz przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Krotoszynie pani Irena Marszałek. Spotkanie andrzejowe  odbyło się  w miłej i serdecznej atmosferze.

Podsumowanie pr...
Podsumowanie pr...
Podsumowanie pr...
Podsumowanie pr...
Podsumowanie pr...
Podsumowanie pr...
Podsumowanie pr...
Podsumowanie pr...
Podsumowanie pr...
Podsumowanie pr...
Podsumowanie pr...
Podsumowanie pr...
Podsumowanie pr...
Podsumowanie pr...