Program Dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

W ramach programu wspierane będą projekty włączające społeczności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.
Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 4,5 mln zł.
W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania  (pobierz).