Wyniki drugiego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2022 r.
Czytaj więcej ...