Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu

przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 roku.
Przyznano dofinansowanie w wysokości 6.000,00 zł Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy Doliwa” na realizację zadania „Działalność młodzieżowej sekcji piłki ręcznej”.

Rozdrażew, dn. 29 kwietnia 2021 r.