Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 r.

Ogłoszenie                (pobierz)
Wzór oferty               (pobierz)
Wzór umowy             (pobierz)
Wzór sprawozdania  (pobierz)


Rozdrażew, 26.03.2021 r.