Ruszają regionalne spotkania w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny rozpoczyna cykl spotkań regionalnych, które będą się odbywać między 22 marca a 10 kwietnia online

na platformie Zoom. Program skierowany jest  do organizacji pozarządowych, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań.
Głównym założeniem Programu jest bycie blisko obywatelek i obywateli, którzy chcą podejmować działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego organizujemy cykl dziewięciu spotkań, z których każde jest dedykowane innemu regionowi.
Podczas spotkań regionalnych omówione zostaną najważniejsze założenia i wytyczne dotyczące pierwszego konkursu grantowego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny:
-  przeanalizujemy ogłoszenie konkursowe: wymagania formalne i procedury;
-  prześledzimy wniosek grantowy w generatorze (specjalnym narzędziu do składania wniosków);
- pokażemy budżet i przykłady kosztów kwalifikowanych.
Dodatkowo można wziąć udział w:
- konsultacjach dotyczących współpracy międzynarodowej, komunikacji oraz rozwoju instytucjonalnego w ramach Programu;
-  krótkich spotkaniach dla organizacji, które planują złożenie wniosku w pierwszym, drugim bądź trzecim obszarze i poszukują partnerów.

Więcej o programie (pobierz)