Szkolenia Krajowej Administracji Skarbowej o rozliczeniach PIT

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Krajową Administracją Skarbową zapraszają przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, wolontariuszy, seniorów

 osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny z woj. wielkopolskiego na spotkania/szkolenia rozwijające:
17.03.2021 (środa), godz. 10.00-12.00
Twój e-PIT dla seniorów w tym rozliczanie kosztów za leki
 - spotkanie dla osób starszych, ich rodzin, organizacji i instytucji zainteresowanych tematem
 - w szczególności kierujemy to spotkanie dla osób chcących skorzystać z odliczenia kosztów za leki, z tytułu darowizn czy innych wydatków, które można rozliczyć w zeznaniu rocznym
 - spotkanie dla osób z całej Wielkopolski
 - spotkanie poprowadzą eksperci z Izby Administracji Skarbowej
 - udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji i odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams
 - wchodząc na spotkanie wpisz swoje pełne imię i nazwisko oraz reprezentowaną organizację/instytucję
LINK DO SPOTKANIA (pobierz)

17.03.2021 (środa), godz. 14.00-16.00
Twój e-PIT dla osób z niepełnosprawnościami w tym rozliczanie ulgi rehabilitacyjnej
- spotkanie dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, organizacji i instytucji zainteresowanych tematem
- w szczególności kierujemy to spotkanie dla osób chcących skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej
- spotkanie dla osób z całej Wielkopolski
- spotkanie poprowadzą eksperci z Izby Administracji Skarbowej
- udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji i odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams
- wchodząc na spotkanie wpisz swoje pełne imię i nazwisko oraz reprezentowaną organizację/instytucję
LINK DO SPOTKANIA  (pobierz)  

18.03.2021 (czwartek), godz. 16.30-18.30
Twój e-PIT – szkolenie dla wolontariuszy chcących wspierać osoby starsze i z niepełnosprawnościami w rozliczeniach PIT
- spotkanie dla osób z całej Wielkopolski, które chciałyby wolontariacko pomagać w rozliczeniach dla osób starszych i z niepełnosprawnościami za pośrednictwem usługi Twój e-PIT
- spotkanie poprowadzą eksperci z Izby Administracji Skarbowej
- udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji i odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams
- wchodząc na spotkanie wpisz swoje pełne imię i nazwisko

LINK DO SPOTKANIA (pobierz)