Badanie obywatelskie aktywności wsi

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza organizacje do udziału w projekcie badawczym pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich

– w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.
Pierwszym etapem badania jest stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich, w której gromadzone są podstawowe informacje o organizacjach. Informacje zebrane za jej pośrednictwem zostaną uzupełnione i pogłębione w kolejnych etapach – wywiadach telefonicznych oraz fokusach (wywiadach grupowych).

Więcej informacji na temat projektu (pobierz)
Link do formularza Bazy (pobierz)