Konkurs ofert "Wspieramy turystykę"

Ruszył otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, w którym można otrzymać dofinansowanie zadań z zakresu popularyzacji turystyki i krajoznawstwa

oraz upowszechniania wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego.

W ramach konkursu można składać oferty w zakresie np. organizacji imprezy lub cyklu imprez turystycznych i krajoznawczych, które mogą się odbywać w fizycznej przestrzeni Wielkopolski, wirtualnie lub hybrydowo. Konkurs obejmuje również podnoszenie kompetencji wielkopolskich kadr turystycznych (poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń) oraz działania promujące wielkopolskie produkty turystyki kulturowej, aktywnej i przyrodniczej, a także zwiększenie dostępności wielkopolskich atrakcji i produktów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadania objęte dofinansowaniem będą realizowane w terminie od 15 maja do 31 grudnia bieżącego roku. Łączna pula środków w programie to 110 000 zł, a jednorazowe dofinansowanie wyniesie maksymalnie 15 tysięcy.
więcej informacji