Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2020 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2020 roku.


Ogłoszenie                  (pobierz)
Wzór oferty                 (pobierz)
Wzór umowy                (pobierz)
Wzór sprawozdania     (pobierz)


Rozdrażew, 04.03.2020 r.