Oferta dla seniorów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Rozdrażewie zaprasza seniorów do udziału w warsztatach

1/ rękodzieła  -  wtorki godz.14.00 (Masztalarnia)
2/ gimnastyki i terapii tańcem -  czwartki godz. 18.00 (Hala sportowa)
Kontakt telefoniczny 696 922 705 Elżbieta Pauter.
Projekt „Seniorada” realizowany jest z udziałem dotacji Gminy Rozdrażew.