Szkolenia dla seniorów

W ramach projektu pt. "Wsparcie Wielkopolskich Rad Seniorów sposobem na wzrost partycypacji osób starszych" zapraszamy osoby w wieku 60+ do udziału w szkoleniu.

Celem szkoleń jest wyposażenie seniorów w wieku 60+ w wiedzę i kompetencje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym swojego najbliższego środowiska lokalnego Szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach przedstawicieli rad seniorów, kandydatów na radnych seniorów a także osoby, które planują zainicjować powstanie Rady Seniorów w swojej miejscowości.
Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała w terminach [do wyboru]:

  • 13-14-15 wrzesień 2019
  •   4-5-6  październik 2019

Podczas 3 – dniowego warsztatu uczestnicy poznają zagadnienia związane z partycypacją społeczną, metodom prowadzenia dialogu, ich technikom i narzędziom, konsultacjom, sposobom angażowania seniorów w życie społeczne.
Zakres szkoleń obejmie tematy związane ze współpracą i partnerstwem z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz seniorów, sposobami włączania seniorów w działalność społeczności lokalnej. Spotkanie będzie także okazją do wzajemnego poznania się i integracji.

Organizator zapewnia: zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd na miejsce szkolenia. Szkolenie jest finansowane ze środków ASOS 2014-2020 RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020. 
Trener: Joanna Kalińska, od 2002 roku związana z sektorem organizacji pozarządowych. Doświadczona trenerka, ekspertka w ogólnopolskich konkursach grantowych, współautorka i realizatorka kilkunastu projektów skierowanych organizacji pozarządowych, w tym do organizacji senioralnych.
Liczba miejsc jest ograniczona - z jednej organizacji/rady seniorów w szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)