Konsultacje społecznie Stowarzyszenia LGD

Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” w Koźminie Wlkp. zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem będzie nowa lokalna strategia rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia.

Konsultacje odbędą się w sali wiejskiej w Rozdrażewie. Obejmują dwa spotkania:
I etap - 11.09.2015r. godz. 10.00 – 15.00
- Przedstawienie inicjatywy Leader w ramach PROW 2014-2020
- Wykonanie diagnozy obszaru i ludności
- Ocena potrzeb i możliwości rozwojowych obszaru poprzez wykonanie analizy SWOT.
II etap – 25.09.2015r. godz. 19.00 – 21.00
1. Identyfikacja głównych problemów obszaru.
2. Analiza celów i ustalenie ich hierarchii.
3. Wypracowanie propozycji rozwiązań służących realizacji celów.

Dodatkowe informacje (pobierz)