Współpraca z NGO

Wynik konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2019 r

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2019 roku.

Czytaj więcej...

Spotkania dla NGO

Zapraszamy na spotkania dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które odbędą się w dniach 5, 10 i 11 grudnia br. wg poniższego harmonogramu.

Czytaj więcej...

Seniorzy projekty podsumowali

21 listopada 2018r. seniorzy rozdrażewskiego Koła PZERiJ zorganizowali spotkanie andrzejkowe, na którym podsumowali projekty zrealizowane z udziałem dotacji Gminy Rozdrażew.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na „ŚWIĘTA CORAZ BLIŻEJ”

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie pod hasłem: „ŚWIĘTA CORAZ BLIŻEJ”, które odbędzie się 2 grudnia 2018r. o godz. 15.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Konkurs „Społecznie Wkręceni”

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Konkursie „Społecznie Wkręceni”, w którym nagrodzimy najciekawsze inicjatywy społeczne w południowej Wielkopolsce.

Czytaj więcej...

Konsultacje rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 23 października 2018 r. o godz. 13.00 w salce USC w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej...

Sukcesy seniorów w XIV Przeglądzie Twórczości Artystycznej

W piątek 28 września w kinie „Przedwiośnie” w Krotoszynie odbył się XIV Przegląd Twórczości Artystycznej, w którym uczestniczyli seniorzy z kilku powiatów

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań
o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku

Czytaj więcej...

Spotkanie „Senioriada”

Seniorzy  rozdrażewskiego Koła PZERiI zapraszają  na spotkanie integracyjne w ramach projektu Senioriada”, które odbędzie się 21 lipca o godz. 17.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Zapraszamy mieszkańców na „Żniwowanie”

Stowarzyszenie OdNowa  w Rozdrażewie  zaprasza mieszkańców gminy w niedzielę 15 lipca na „Żniwowanie”. Rozpoczęcie o godz.14.00 na polu przy GOSiR.
Czytaj więcej ...

Zaproszenie na EKO WAKACJE

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew zaprasza dzieci i młodzież w dniach 20-24 sierpnia do byłej Masztalarni na „EKO WAKACJE”

Czytaj więcej ...