Współpraca z NGO

Kalendarz imprez RO PTMA w 2019r.

Przekazujemy kalendarz imprez realizowanych przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Czytaj więcej ...

Konkurs "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"

Mając na celu wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich

Czytaj więcej...

Zaproszenie do projektu ,,AKTYWNI”

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów OR w Krotoszynie oraz Koło w Rozdrażewie zapraszają seniorów do udziału w warsztatach rękodzieła, kulinarnych, terapii tańcem oraz muzycznych

Czytaj więcej ...

Szkolenie dla NGO

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w szkoleniu dedykowanym dla organizacji pozarządowych pt. "Nowe wzory ofert oraz elementy logiki projektowej w realizacji zadań publicznych”

Czytaj więcej...

Zaproszenie na „Majówkę"

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew zaprasza mieszkańców gminy na "MAJÓWKĘ", która odbędzie się 1 maja 2019r. o godz. 15.00  przy Masztalarni ul. Przemysłowa w Rozdrażewie

Czytaj więcej ...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań
o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Czytaj więcej...

Nabór wniosków przez Lokalną Grupę Działania

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłosił nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań
o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Czytaj więcej ...

Wynik konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2019 r

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2019 roku.

Czytaj więcej...

Spotkania dla NGO

Zapraszamy na spotkania dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które odbędą się w dniach 5, 10 i 11 grudnia br. wg poniższego harmonogramu.

Czytaj więcej...

Seniorzy projekty podsumowali

21 listopada 2018r. seniorzy rozdrażewskiego Koła PZERiJ zorganizowali spotkanie andrzejkowe, na którym podsumowali projekty zrealizowane z udziałem dotacji Gminy Rozdrażew.

Czytaj więcej...