Współpraca z NGO

Szkolenie - zarządzanie wolontariuszami, aplikacje i narzędzia

Zapraszamy przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i instytucji do udziału w szkoleniu on-line :"Zarządzanie wolontariuszami, w tym aplikacje i narzędzia"

Czytaj więcej...

Warsztaty dla seniorów

Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rozdrażewie zaprasza seniorów z terenu Gminy Rozdrażew do udziału w warsztatach.
Czytaj więcej.

 

VIII edycja konkursu "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”, skierowanego do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenach wiejskich. 

Czytaj więcej...

Tarcza antykryzysowa dla NGO

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza fundacje, stowarzyszenia, instytucje organizujące wolontariat na bezpłatne szkolenie Tarcza antykryzysowa dla NGO – narzędzia finansowe

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku
Czytaj  więcej ...

Zgłoszenia do pracy w Komisji do oceny ofert

Wójt Gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji do oceny ofert, składanych na realizację programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020 r. w gminie Rozdrażew
Czytaj więcej ...

Konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XIII/86/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2020 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2020 roku.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Gmina Rozdrażew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza otwarty konkurs na wybór realizatora programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej " - edycja 2020 r.
Czytaj więcej ...

 

"Równać Szanse 2020"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020! Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spektakl baletowy

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich  Rozdrażew zaprasza 2 grudnia o godz. 17.00  na spektakl baletowy "DZIADEK DO ORZECHÓW"

Czytaj więcej ...

Nagroda w konkursie za projekt „Pyrobranie”

W tegorocznym konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” brał udział projekt „Pyrobranie”

Czytaj więcej...