Współpraca z NGO

Badanie obywatelskie aktywności wsi

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza organizacje do udziału w projekcie badawczym pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich

Czytaj więcej...

Konkurs ofert "Wspieramy turystykę"

Ruszył otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, w którym można otrzymać dofinansowanie zadań z zakresu popularyzacji turystyki i krajoznawstwa

Czytaj więcej...

Dotacje z programu "Niepodległa" na 2021 r.

Biuro Programu „Niepodległa” prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Czytaj więcej...

Konkurs Wielkopolska Otwarta na Wolontariat

Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza wolontariuszki i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych,  które w roku 2020 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie

Czytaj więcej...

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 13º w salce USC w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej...

Wystawa fotograficzna ”Rozdrażew dawniej i dziś”

Do końca października, w Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie, można obejrzeć wystawę fotograficzną pt. ”Rozdrażew dawniej i dziś”

Czytaj więcej...

Szkolenie - zarządzanie wolontariuszami, aplikacje i narzędzia

Zapraszamy przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i instytucji do udziału w szkoleniu on-line :"Zarządzanie wolontariuszami, w tym aplikacje i narzędzia"

Czytaj więcej...

Warsztaty dla seniorów

Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rozdrażewie zaprasza seniorów z terenu Gminy Rozdrażew do udziału w warsztatach.
Czytaj więcej.

 

VIII edycja konkursu "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”, skierowanego do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenach wiejskich. 

Czytaj więcej...

Tarcza antykryzysowa dla NGO

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza fundacje, stowarzyszenia, instytucje organizujące wolontariat na bezpłatne szkolenie Tarcza antykryzysowa dla NGO – narzędzia finansowe

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku
Czytaj  więcej ...