Współpraca z NGO

Wyniki konkursów ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartych  konkursów ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 r.

Czytaj więcej...

Ruszają regionalne spotkania w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny rozpoczyna cykl spotkań regionalnych, które będą się odbywać między 22 marca a 10 kwietnia online

Czytaj więcej...

Szkolenia Krajowej Administracji Skarbowej o rozliczeniach PIT

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Krajową Administracją Skarbową zapraszają przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, wolontariuszy, seniorów

Czytaj więcej...

Dołącz do akcji Masz Głos!

 Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk.

Czytaj więcej...

Badanie obywatelskie aktywności wsi

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza organizacje do udziału w projekcie badawczym pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich

Czytaj więcej...

Konkurs ofert "Wspieramy turystykę"

Ruszył otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, w którym można otrzymać dofinansowanie zadań z zakresu popularyzacji turystyki i krajoznawstwa

Czytaj więcej...

Dotacje z programu "Niepodległa" na 2021 r.

Biuro Programu „Niepodległa” prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Czytaj więcej...

Konkurs Wielkopolska Otwarta na Wolontariat

Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza wolontariuszki i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych,  które w roku 2020 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie

Czytaj więcej...

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 13º w salce USC w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej...

Wystawa fotograficzna ”Rozdrażew dawniej i dziś”

Do końca października, w Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie, można obejrzeć wystawę fotograficzną pt. ”Rozdrażew dawniej i dziś”

Czytaj więcej...