Współpraca z NGO

"W TEN RADOSNY PRZEDŚWIĄTECZNY CZAS...".

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich  Rozdrażew wraz  z uczniami Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi przygotowali inscenizację pt.: „W ten radosny, przedświąteczny czas”.

Czytaj więcej...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Informacja o obowiązku fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Czytaj więcej ....

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe   na spotkania informacyjne, których tematami  będą otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej  oraz  turystyki i krajoznawstwa w roku 2022.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konkursach świątecznych

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie zaprasza do udziału w konkursach świątecznych

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 10 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w salce USC w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej...

Wyniki drugiego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021 r.
Czytaj więcej ...

Wyniki drugiego konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki

Czytaj więcej...

"Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego"

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia,

Czytaj więcej...

Program „Moje miejsce na Ziemi”

Fundacja ORLEN  zaprasza do udziału w Programie „Moje miejsce na Ziemi”. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą przedstawiciele organizacji pozarządowych

Czytaj więcej...

Konkurs kulinarny "Bitwa Regionów" dla Kół Gospodyń Wiejskich

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw

Czytaj więcej...

Drugi konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza drugi  konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 roku

Czytaj więcej...

Drugi konkurs ofert na realizację w 2021 zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Czytaj więcej...

Spotkanie otwarte z NGO

W dniu 19 maja zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, KGW  na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego

Czytaj więcej ....

Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych

Wasza organizacja może ubiegać się o środki w ramach Tarczy Antykryzysowej? Zapisz się na szkolenie i dowiedz się czy Wasza organizacja ma szansę pozyskać środki będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy

Czytaj więcej ...