Współpraca z NGO

Nabór wniosków w LGD na realizację operacji

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” w Koźminie Wlkp., realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,  prowadzi  w dniach 10 - 23 października 2017r.  nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD.

Czytaj więcej...

Nowe zasady naboru wniosków na wsparcie przedsięwzięć w ramach promocji Powiatu Krotoszyńskiego

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie informuje, że do 30 września 2017 r. można składać w siedzibie Starostwa oraz pocztą elektroniczną wnioski o wsparcie przedsięwzięć o zasięgu powiatowym, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym.

Czytaj więcej  ...

 

Nabór wniosków oraz szkolenia w Lokalnej Grupie Działania

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” w Koźminie Wlkp., realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,  prowadzi do 18 października 2017r. nabór wniosków na realizację zadań w ramach projektów grantowych

Czytaj więcej...

Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Koło w Rozdrażewie zaprasza seniorów do udziału w warsztatach

Czytaj więcej...

Senior z Inicjatywą 2017

 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zapraszają  seniorów na realizowany w dniach  20-22.09.2017r. projekt „Miłość się nie starzeje”.
Czytaj więcej ...

Relacja z projektu „Wakacje z jajem”

W dniach 16 -18 sierpnia odbyły się półkolonie  pod hasłem "Wakacje z jajem" zorganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Rozdrażewa

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu 2017r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2017 roku.

Czytaj więcej ...

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania pożytku publicznego w 2017 r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2017r.

Czytaj więcej  ....

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2017 roku

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla seniorów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Koło w Rozdrażewie zapraszają seniorów do udziału w warsztatach

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie „Wielkanoc nadchodzi”

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie pod hasłem: „Wielkanoc nadchodzi”, które odbędzie się  9 kwietnia o godz. 15.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Akademia i prelekcje dla seniorów

Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Krotoszynie zapraszają seniorów

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2017r.

Czytaj więcej...