Współpraca z NGO

Informacja o naborze wniosków w programie „Równać Szanse”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy   w ramach Programu „Równać Szanse 2018".

Czytaj więcej...

Zapraszamy seniorów do projektu

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zapraszają seniorów do uczestnictwa w projekcie „Ruszaj się Człowieku Trzeciego Wieku”

Czytaj więcej ...

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie organizuje 16 grudnia o godz. 12.00 wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu

Czytaj więcej ...

Podsumowano projekt „Senioriada”

15 listopada seniorzy rozdrażewskiego Koła PZERiI  zorganizowali  Spotkanie Andrzejkowe, na którym podsumowano projekt „Senioriada”

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w salce USC w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej...

Zwycięzcy VII Konkursu Astronomicznego dla uczniów szkół podstawowych

W dniach 10 i 12 października  odbył się  finał VII konkursu astronomicznego dla uczniów  szkół podstawowych zorganizowany przez Rozdrażewski Oddział  Polskiego Towarzystwa  Miłośników Astronomii

Czytaj więcej...

Konkurs wiedzy astronomicznej

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii we współpracy ze Szkołą Podstawową w Rozdrażewie i Szkołą Podstawową w Nowej Wsi zapraszają  na VII Konkurs Wiedzy Astronomicznej

Czytaj więcej ...

Nabór wniosków w LGD na realizację operacji

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” w Koźminie Wlkp., realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,  prowadzi  w dniach 10 - 23 października 2017r.  nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD.

Czytaj więcej...

Nowe zasady naboru wniosków na wsparcie przedsięwzięć w ramach promocji Powiatu Krotoszyńskiego

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie informuje, że do 30 września 2017 r. można składać w siedzibie Starostwa oraz pocztą elektroniczną wnioski o wsparcie przedsięwzięć o zasięgu powiatowym, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym.

Czytaj więcej  ...

 

Nabór wniosków oraz szkolenia w Lokalnej Grupie Działania

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” w Koźminie Wlkp., realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,  prowadzi do 18 października 2017r. nabór wniosków na realizację zadań w ramach projektów grantowych

Czytaj więcej...

Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Koło w Rozdrażewie zaprasza seniorów do udziału w warsztatach

Czytaj więcej...

Senior z Inicjatywą 2017

 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zapraszają  seniorów na realizowany w dniach  20-22.09.2017r. projekt „Miłość się nie starzeje”.
Czytaj więcej ...

Relacja z projektu „Wakacje z jajem”

W dniach 16 -18 sierpnia odbyły się półkolonie  pod hasłem "Wakacje z jajem" zorganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Rozdrażewa

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu 2017r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2017 roku.

Czytaj więcej ...