Współpraca z NGO

Zaproszenie na EKO WAKACJE

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew zaprasza dzieci i młodzież w dniach 20-24 sierpnia do byłej Masztalarni na „EKO WAKACJE”

Czytaj więcej ...

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Zapraszamy seniorów do udziału w projektach

Polski  Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 14 w Rozdrażewie zaprasza seniorów naszej gminy do udziału w warsztatach muzycznych, rękodzieła, kulinarnych, gimnastyki i terapii tańcem.

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań
o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy ogłasza wyniki konkursu

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2018 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew

Czytaj więcej...

Informacja o naborze wniosków w programie „Równać Szanse”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy   w ramach Programu „Równać Szanse 2018".

Czytaj więcej...

Zapraszamy seniorów do projektu

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zapraszają seniorów do uczestnictwa w projekcie „Ruszaj się Człowieku Trzeciego Wieku”

Czytaj więcej ...

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie organizuje 16 grudnia o godz. 12.00 wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu

Czytaj więcej ...

Podsumowano projekt „Senioriada”

15 listopada seniorzy rozdrażewskiego Koła PZERiI  zorganizowali  Spotkanie Andrzejkowe, na którym podsumowano projekt „Senioriada”

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w salce USC w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej...

Zwycięzcy VII Konkursu Astronomicznego dla uczniów szkół podstawowych

W dniach 10 i 12 października  odbył się  finał VII konkursu astronomicznego dla uczniów  szkół podstawowych zorganizowany przez Rozdrażewski Oddział  Polskiego Towarzystwa  Miłośników Astronomii

Czytaj więcej...

Konkurs wiedzy astronomicznej

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii we współpracy ze Szkołą Podstawową w Rozdrażewie i Szkołą Podstawową w Nowej Wsi zapraszają  na VII Konkurs Wiedzy Astronomicznej

Czytaj więcej ...