Współpraca z NGO

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 3 listopada 2023 r. o godz. 13ºº w salce USC   w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Pyrobranie

Stowarzyszenie Od Nowa  zaprasza 16 września o godz. 14.00 do Chaty na Rozdrożu  na Biesiadę Pyrobrania

Czytaj więcej...

Zaproszenie na zajęcia fitness

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew zaprasza na zajęcia fitness. Zajęcia będą odbywały się w hali sportowej w Rozdrażewie w każdy poniedziałek. 

Czytaj więcej...

Warsztaty dla seniorów

Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rozdrażewie zaprasza seniorów z terenu Gminy Rozdrażew do udziału w warsztatach  rękodzieła, muzyczne, gimnastyczno - taneczne i kulinarne
Czytaj więcej ...

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2023 r. - wakacje

Czytaj więcej ...

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie projektu

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XLIV/327/2022  z dnia 9 listopada 2022 r.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2023 r.
Czytaj więcej ...

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2023 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę

Czytaj więcej...

Nawigator legislacyjny dla NGO

Program Nawigator legislacyjny dla NGO  to kompleksowy monitoring legislacyjny obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Uproszczenia formalne w działalności społecznej- webinarium

Fundacja trzeci.org zaprasza  16 marca przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym uproszczeniom formalnym w działalności społecznej.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2023 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2023 r.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XLIV/327/2022 z dnia 9 listopada 2022r.  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy

Czytaj więcej...

Nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023

do 24 lutego 2023 r. można składać wnioski do programu dotacyjnego "Niepodległa" na 2023 r. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej...