Współpraca z NGO

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2023 r. - wakacje

Czytaj więcej ...

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie projektu

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XLIV/327/2022  z dnia 9 listopada 2022 r.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2023 r.
Czytaj więcej ...

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2023 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę

Czytaj więcej...

Nawigator legislacyjny dla NGO

Program Nawigator legislacyjny dla NGO  to kompleksowy monitoring legislacyjny obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Uproszczenia formalne w działalności społecznej- webinarium

Fundacja trzeci.org zaprasza  16 marca przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym uproszczeniom formalnym w działalności społecznej.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2023 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2023 r.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XLIV/327/2022 z dnia 9 listopada 2022r.  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy

Czytaj więcej...

Nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023

do 24 lutego 2023 r. można składać wnioski do programu dotacyjnego "Niepodległa" na 2023 r. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej...

Spotkanie Andrzejkowe seniorów

W sali wiejskiej w Rozdrażewie odbyło się spotkanie andrzejkowe rozdrażewskich seniorów połączone z podsumowaniem projektów  „Senioriada” oraz „Aktywni”.

Czytaj więcej...

Konkurs na Rogale Świętomarcińskie

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie  ogłasza konkurs na „Rogale Świętomarcińskie”. Wypieki konkursowe przyjmowane są w dniu 11 listopada

Czytaj więcej...

Nawigator legislacyjny - wsparcie dla organizacji pożytku publicznego

Stowarzyszenie Klub Jagielloński organizuje projekt pt. Nawigator Legislacyjny. Głównym celem  projektu jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce.

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 7 listopada 2022 r. o godz. 13ºº w salce USC  w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej...