Druki do pobrania

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2023r. (pobierz)

Wiosek o zakup preferencyjnego węgla do 30 kwietnia 2023r. (pobierz)

Wniosek o dodatek elektryczny (pobierz)

Wiosek o zakup preferencyjnego węgla do 31 grudnia 2022r. (pobierz)

Wniosek o dodatek dla innych źródeł ciepła (pobierz)

Wniosek o dodatek węglowy (pobierz)

Wniosek o dowód osobisty - (pobierz)

Młodociani pracownicy        - (pobierz)

Centralna ewidencja Emisyjności budynków  (deklaracja A) , (deklaracja B)

wniosek o wydanie zaświadczenia w ramach programu "Czyste powietrze" (pobierz)