Sołectwo Wyki


Sołectwo Wyki

Znajduje się w niej 40 domostw zamieszkanych przez blisko 199 osób. W większości są to rolnicy trudniący się uprawą zbóż, hodowlą trzody chlewnej i bydła mlecznego. W wiosce znajduje się świetlica wiejska, działa Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze.

Wyki po raz pierwszy wzmiankowane zostały w dokumentach historycznych w latach 1403-1477 r. Ówczesna nazwa wioski brzmiała: Wykowy. W 1773 r. w Wykach znajdował się folwark. Pod koniec XIX w. wioska liczyła 10 domów i 90 mieszkańców. Funkcję sołtysa pełni od 1999r. Henryk Zmyślony