Sołectwo Wolenice


Sołectwo Woleni...

W sołectwie zlokalizowana jest jedna w gminie Rozdrażew stacja PKP. Do sołectwa nalezą przysiółki: Dębowiec i Wygoda. W całym sołectwie znajduje się 50 domów, w których mieszkają łącznie 174 osoby. Część z nich znalazła zatrudnienie w Krotoszynie, część zajmuje się praca na roli.

Nazwa Wolenice po raz pierwszy wymieniana jest jako nazwa lasu, który wraz prawem polowania w nim został w 1270 r. nadany rycerzowi Świętomirowi, założycielowi Rozdrażewa przez wielkopolskiego księcia Bolesława Pobożnego. Wioska powstała zapewnie w XIII-XIV  w. na terenie po wykarczowanej części lasu. W zachowanych dokumentach historycznych Wolenice wspominane są w XV i XVI w . Wieś przez wieki należała do polskiej szlachty. Jej właścicielami byli m. In. Ambroży Papkowski (1507) Jan Włostowski (1578), Józef Potocki (1789), Antoni Stablewski (1800).

Funkcję sołtysa pełni od 22 stycznia 2019 r. Beata Machowska.