Sołectwo Trzemeszno


Sołectwo Trzeme...

W sołectwie mieszkają 234 osoby. Przez Trzemeszno przebiega droga asfaltowa łącząca Rozdrażew z Grębowem, która na terenie wsi ma sześć zakrętów pod kątem dziewięćdziesięciu stopni. W centrum miejscowości znajdują się dwa stawy.

W Trzemesznie znajduje się też interesujący architektonicznie drewniany dom pełniący role świetlicy wiejskiej. Na skwerze w centralnej części sołectwa na białym cokole, stoi figura Matki Bożej. W 2007r. zamontowano i poświęcono na nim tablicę z płaskorzeźbą Jana Pawła II.

Przed II wojną światową w Trzemesznie mieszkał Kornel Czochralski, długoletni nauczyciel dawnej Szkoły Powszechnej w tej wiosce. Znany był ze swoich przemówień i wystąpień podczas uroczystości patriotycznych. W ostatnim roku przed wojną zdecydowanie krytykował politykę Adolfa Hitlera. W październiku 1939r. Niemcy aresztowali go i osadzili w Forcie VII w Poznaniu, gdzie został zamęczony.Funkcję sołtysa pełni od 2019r. Karol Panek.