Sołectwo Rozdrażewek


Sołectwo Rozdra...

Wioska ta liczy 290 osób zamieszkujących 53 domy. Od wschodniej strony graniczy z dużym kompleksem leśnym. W sołectwie znajduje się świetlica wiejska. Działa  też jednostka  Ochotniczej Straży  Pożarnej i Koło Gospodyń Wiejskich. W centrum miejscowości usytuowany jest budynek dawnej szkoły.

O historii Rozdrażewka wiadomo niewiele. Wioska powstała prawdopodobnie
w XIX w. nazwa miejscowości sugeruje ścisłe powiązanie z Rozdrażewem.
Pod koniec XIX w. Rozdrażewem liczył 60 domów i 406 mieszkańców.

Funkcję sołtysa pełni od 2007r. Tadeusz Pachciarz.