Sołectwo Nowa Wieś


Sołectwo Nowa W...

W Nowej Wsi mieszkają 627 osób. W wiosce jest sala wiejska mogąca pomieścić prawie 200 osób, filia Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie i jednodziałowe Przedszkole Publiczne, malowniczo położonym wśród zieleni budynku. Działa Koło Gospodyń Wiejskich, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej posiadająca samochód marki Star. W 2007 r. półwiecze swojej działalności obchodziło miejscowe Kółko Rolnicze.

Nowa Wieś po raz pierwszy pojawia się w dokumentach historycznych w 1475 r. Na przełomie XV i XVI w. należała do majątku rozdrażewskiego. W 1554 r. była miejscowością opuszczona. Pod koniec XIX w. liczyła 96 domostw zamieszkałych prawie przez 635 osób. W Nowej Wsi był także folwark.

W wiosce znajduje się kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Parafia w nowej Wsi istnieje od 1925 r., świątynia powstała w latach 1924-1931. Murowany kościół zbudowany został w stylu neobarokowym. Posiada jedna nawę z transeptem oraz wieżę zwieńczoną hełmem z latarnia. Obok Kościoła znajduje się cmentarz.

 

Do Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi uczęszcza co roku ok.100 dzieci. W szkole pracuje 12 nauczycieli. Najstarsza część budynku szkolnego pochodzi z 1889 r. Dawniej, zajęcia lekcyjne odbywały się w trzech miejscach. Dwa budynki szkoły znajdowały się w Nowej Wsi (obecny obiekt placówki i dzisiejsze przedszkole), lekcje prowadzone były tez w pobliskich Budach. W 1987 r. zakończono rozbudowę szkoły. Przy obiekcie znajduje się boisko sportowe i plac rekreacyjny.

Zespół Szkół Publicznych w Nowej Wsi posiada certyfikat Szkoły z klasą. Jej uczniowie odnoszą spore sukcesy w Turniejach Wiedzy o Bezpieczeństwie i ruchu drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów. Wielu uczniów z Nowej Wsi odznacza się także zdolnościami plastycznymi, z powodzeniem bierze udział w konkursach plastycznych. Szkoła każdego roku organizuje dzień otwartych drzwi, w trakcie którego poszczególne klasy przygotowują swoje prezentacje. Placówkę odwiedzają wtedy rodzice i zaproszeni goście. Szkoła organizuje też cykliczne festyny szkolne.Funkcję sołtysa pełni od 2019r. Jan Maciejewski.