Sołectwo Maciejew


Sołectwo Maciej...

W wiosce mieszka blisko 296 osób. Jest tam świetlica wiejska, boisko do piłki nożnej, remiza strażacka. Oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej działają tez: Koło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze.

Pierwsza wzmianka o Maciejewie pojawia się w dokumentach historycznych w 1586 roku. Dawniej nazwa miejscowości brzmiała Maciejewo.

W wiosce znajduje się dawny dworek i zabudowania folwarczne należące niegdyś do tamtejszego majątku. Część dworku i budynki gospodarcze są obecnie własnością Kazimierza Brody. Po II wojnie światowej w dworku mieszkał Wiktor Pniewski (1891 - 1974), pilot zasłużony dla polskiego lotnictwa wojskowego. Jego rodzinną miejscowością było Kłecko. W trakcie Powstania Wielkopolskiego sformułował I Eskadrę Wielkopolską w latach 1935 – 1936 dowodził Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Dęblinie, popularna szkołą orląt. Po przegranej kampanii wrześniowej organizował polskie lotnictwo w Wielkiej Brytanii. Był oficerem lotnictwa do 1952 roku. Zmarł w 1974 r., pochowany został w Rozdrażewie.Funkcję sołtysa pełni od stycznia 2020r.  Elwira Panek.