Sołectwo Grębów


Sołectwo Grębów

Grębów jest trzecia co do wielkości miejscowością gminy Rozdrażew. Na jego terenie znajduje się 90 domostw zamieszkałych przez 443 osoby. W wiosce znajduje się filia Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie. Jest także świetlica wiejska, remiza strażacka. W Grębowie działają: Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze, Ochotnicza Straż Pożarna. Grębowska jednostka w 2003 r. obchodziła 75- lecie swego istnienia. Miejscowi strażacy nie są jednostka zmotoryzowaną, zajmują jednak czołowe miejsca w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.

Grębów został skanalizowany w latach 2007- 2008.

Dawne nazwy Grębowa brzmiały: Grabowo, Grambow, Grambowo. Pierwsza udokumentowana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1475 r. W 1789 r. wieś należała do dóbr Rozdrażewskich, liczyła 46 domów. W wiosce była karczma i 2 młyny. Grębów zamieszkiwało wówczas 291 osób. Blisko 100 lat później ilość domostw wzrosła prawie dwukrotnie i wynosiła 81 budynków, wioskę zamieszkiwało 575 ludzi.

Przy drodze prowadzącej do Trzemeszna, znajduje się pomnik upamiętniający 11 mieszkańców wioski, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Funkcję sołtysa pełni od 18 lutego 2011r. Grzegorz Czajka.