Sołectwo Dąbrowa

Dąbrowa jest jedną z większych miejscowości gminy Rozdrażew i leży w jej południowo-wschodniej części, przy drodze łączącej Rozdrażew z Kobiernem (gmina Krotoszyn). Z Dąbrowy dojechać można też do Rozdrażewka. W sołectwie mieszka 381 osób.

Pierwsze informacje o Dąbrowie pochodzą z 1475 r. Przez wiele lat wioska należała do poszczególnych przedstawicieli rodu Rozdrażewskich. W 1789 r., gdy Dąbrowa, wchodziła w skład dóbr krotoszyńskich, w miejscowości tej było 57 domów, zakład rzemieślniczy i karczma. Wieś zamieszkiwało 386 osób. Z Dąbrowy pochodzi Antoni Karbowiak, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jeden z twórców polskiej historii wychowania. Przyszedł on na świat 10 stycznia 1856 r. w rodzinie chłopskiej Kajetana i Róży z d. Kaczmarek.Do gimnazjum uczęszczał w Krotoszynie i Śremie. Studiował teologię w Würzburgu i filozofię na krakowskim UJ. W latach 1905-1919 wykładał na tej uczelni, pracował też w Wyższej Szkole Przemysłowej w Krakowie. Spośród blisko 80 naukowych rozpraw i monografii jego autorstwa najbardziej znanymi są: Dzieje wychowania i szkół w Polsce średniowiecznej i Szkoły parafialne w Polsce w XIII i XIV w. Antoni Karbowiak zmarł 27 lipca 1919 r., został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie jako jedyna w gminie Rozdrażew jedna z nielicznych w powiecie krotoszyńskim może poszczycić się odrestaurowaną dawną sikawką konną. Na osiach pojazdu widnieją oryginalne napisy informujące o ich wykonawcy, miejscowości w której elementy te powstały oraz dacie produkcji: VILH LIPPOLD CHEMNITZ 1794. Chemnitz to założone w XII w. miasto w południowo-wschodnich Niemczech, leżące na terenie Saksonii. Nieznana jest natomiast data powstania samej sikawki. Porównując ją jednak z podobnym sprzętem z okresu międzywojennego, można domniemywać, iż sikawka z Dąbrowy powstała znacznie wcześniej. W 2007 r. urządzenie zostało odrestaurowane, przywrócono mu sprawność bojową. Pierwszy pokaz odbył się na zawodach sportowo-pożarniczych w Rozdrażewie. Strażacy z Dąbrowy gościli również na Zawodach Sikawek Konnych Powiatu Ostrowskiego (29 lipca 2007 r.).

Jednostka OSP Dąbrowa powstała 27 lutego 1927 r. W 2007 r. świętowała jubileusz 80-lecia swego istnienia. Z tej okazji otrzymała sztandar, nadano jej także Złoty Medal Za Zasługi dla Pożnictwa. Obecnie OSP Dąbrowa zrzesza 57 członków czynnych (w tym 2 kobiety) i 4 członów honorowych. Działają też młodzieżowe drużyny pożarnicze: jedna dziewcząt i dwie chłopców. Strażacy z Dąbrowy dysponują samochodem marki Żuk. Funkcję sołtysa pełni od 1 października 2013r. Wiesław Jankowski.