Sołectwo Chwałki

Chwałki to najmniejsza wioska gminy Rozdrażew, licząca 49 osób. Początki tej wsi sięgają lat 1798 – 1800. wówczas to, po III rozbiorze Polski w ramach osadnictwa pruskiego powstała kolonia niemiecka – Hangfeld. W wiosce tej osiedliło się 7 rodzin z Wirtembergii, w sumie 32 osoby. W 1933 r. Chwałki należały do gminy Krotoszyn Stary.

Dawni mieszkańcy Chwałek pochowani zostali na poniemieckim cmentarzu. Znajduje się on w lesie w pobliżu zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów komunalnych. Na terenie dawnej nekropolii zachowały się jedynie pozostałości grobów.
Funkcję sołtysa pełni od 2019r. Bogdan Niemczyk.