Sołectwa

Sołectwo Rozdrażewek


Sołectwo Rozdra...

Wioska ta liczy 290 osób zamieszkujących 53 domy. Od wschodniej strony graniczy z dużym kompleksem leśnym. W sołectwie znajduje się świetlica wiejska. Działa  też jednostka  Ochotniczej Straży  Pożarnej i Koło Gospodyń Wiejskich. W centrum miejscowości usytuowany jest budynek dawnej szkoły.

O historii Rozdrażewka wiadomo niewiele. Wioska powstała prawdopodobnie
w XIX w. nazwa miejscowości sugeruje ścisłe powiązanie z Rozdrażewem.
Pod koniec XIX w. Rozdrażewem liczył 60 domów i 406 mieszkańców.

Funkcję sołtysa pełni od 2007r. Tadeusz Pachciarz.

Sołectwo Trzemeszno


Sołectwo Trzeme...

W sołectwie mieszkają 234 osoby. Przez Trzemeszno przebiega droga asfaltowa łącząca Rozdrażew z Grębowem, która na terenie wsi ma sześć zakrętów pod kątem dziewięćdziesięciu stopni. W centrum miejscowości znajdują się dwa stawy.

W Trzemesznie znajduje się też interesujący architektonicznie drewniany dom pełniący role świetlicy wiejskiej. Na skwerze w centralnej części sołectwa na białym cokole, stoi figura Matki Bożej. W 2007r. zamontowano i poświęcono na nim tablicę z płaskorzeźbą Jana Pawła II.

Przed II wojną światową w Trzemesznie mieszkał Kornel Czochralski, długoletni nauczyciel dawnej Szkoły Powszechnej w tej wiosce. Znany był ze swoich przemówień i wystąpień podczas uroczystości patriotycznych. W ostatnim roku przed wojną zdecydowanie krytykował politykę Adolfa Hitlera. W październiku 1939r. Niemcy aresztowali go i osadzili w Forcie VII w Poznaniu, gdzie został zamęczony.Funkcję sołtysa pełni od 2019r. Karol Panek.

Sołectwo Wolenice


Sołectwo Woleni...

W sołectwie zlokalizowana jest jedna w gminie Rozdrażew stacja PKP. Do sołectwa nalezą przysiółki: Dębowiec i Wygoda. W całym sołectwie znajduje się 50 domów, w których mieszkają łącznie 174 osoby. Część z nich znalazła zatrudnienie w Krotoszynie, część zajmuje się praca na roli.

Nazwa Wolenice po raz pierwszy wymieniana jest jako nazwa lasu, który wraz prawem polowania w nim został w 1270 r. nadany rycerzowi Świętomirowi, założycielowi Rozdrażewa przez wielkopolskiego księcia Bolesława Pobożnego. Wioska powstała zapewnie w XIII-XIV  w. na terenie po wykarczowanej części lasu. W zachowanych dokumentach historycznych Wolenice wspominane są w XV i XVI w . Wieś przez wieki należała do polskiej szlachty. Jej właścicielami byli m. In. Ambroży Papkowski (1507) Jan Włostowski (1578), Józef Potocki (1789), Antoni Stablewski (1800).

Funkcję sołtysa pełni od 22 stycznia 2019 r. Beata Machowska.

Sołectwo Wyki


Sołectwo Wyki

Znajduje się w niej 40 domostw zamieszkanych przez blisko 199 osób. W większości są to rolnicy trudniący się uprawą zbóż, hodowlą trzody chlewnej i bydła mlecznego. W wiosce znajduje się świetlica wiejska, działa Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze.

Wyki po raz pierwszy wzmiankowane zostały w dokumentach historycznych w latach 1403-1477 r. Ówczesna nazwa wioski brzmiała: Wykowy. W 1773 r. w Wykach znajdował się folwark. Pod koniec XIX w. wioska liczyła 10 domów i 90 mieszkańców. Funkcję sołtysa pełni od 1999r. Henryk Zmyślony

top hosting

top hosting