Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023r.

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 2 maja 2023r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na  "Przebudowę dróg na terenie gminy  Rozdrażew w 2023r."
Czytaj więcej ....