Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023r."

Wójt Gminy  Rozdrażew informuję, że w dniu 17 kwietnia 2023r. dokonano otwarcia ofert w zamówieniu publicznym na "Przebudowę dróg na terenie gminy  Rozdrażew w 2023r."

Czytaj więcej