Wybór wykonawcy oświetlenia ul. Leśnej w Rozdrażewie i w miejscowości Chwałki

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych

przeprowadzonego jako zapytanie ofertowe dot. wykonania oświetlenia w Gminie Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (ul. Leśna) i w miejscowości Chwałki wybrano najkorzystniejszą ofertę. Czytaj więcej