Przetargi - rozstrzygnięcia

Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu publicznym na odbiór i transport odpadów na 2024r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 30 listopada 2023r. dokonano otwarcia ofert w zamówieniu publicznym „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych  oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że w wyniku ogłoszenia o zamówieniu dot. świadczenia usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta), na terenie Gminy Rozdrażew w roku 2024 wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia,że w dniu 9 listopada 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym,  przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zagospodarowanie  odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew”.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę węgla kamiennego - ekogroszku

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pn.: "Dostawa węgla kamiennego - ekogroszku w ilości 59 ton, na potrzeby Urzędu Gminy w Rozdrażewie i jednostek organizacyjnych Gminy"

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 5 października  2023r.  rozstrzygnięte zostało zamówienie publiczne na  na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 28 września 2023r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym  na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”.

Czytaj więcej ...

Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 25 września 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym pn.: „Szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie strony internetowej Urzędu Gminy w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 25 września 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym pn.: „Dostosowanie strony internetowej Urzędu Gminy w Rozdrażewie

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 21 września 2023r.  rozstrzygnięte zostało zamówienie publiczne na „Budowę instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 12 września 2023r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym  na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Czytaj więcej ...