Przetargi - rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie map do celów projektowych

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 10 marca 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  na  „Wykonanie map do celów projektowych

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 10 marca 2023r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym  na "Budowę sali sportowej przy  Szkole Podstawowej w Nowej  Wsi"

Czytaj więcej ...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2023r.

Informujemy, że w dniu 21 grudnia rozstrzygnięto zamówienie na zadanie "Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023 roku"

Czytaj więcej...

 Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 8 grudnia 2022r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych  oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej ....

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 2 grudnia 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn.Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 2 stycznia 2023r. do 23 czerwca 2023r.”

Czytaj więcej ...

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że w wyniku ogłoszenia o zamówieniu dot. świadczenia usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert na odbiór i transport odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 28 listopada 2022r. dokonano otwarcia ofert  w zamówieniu publicznym  „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych  oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej  ...

Informacja z otwarcia ofert na dowóz dzieci do szkół

Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu publicznym pn.Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 2 stycznia 2023r. do 23 czerwca 2023r.”

Czytaj więcej ...

Wybór wykonawcy oświetlenia ul. Leśnej w Rozdrażewie i w miejscowości Chwałki

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew”

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2022r. dokonano wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na „Zagospodarowanie  odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej ...