II Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Gmina Rozdrażew ogłasza II zamówienie publiczne na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

 

Ogłoszenie                                 (pobierz)
SWZ                                           (pobierz)
Kosztorys                                   (pobierz)
dokumentacja techniczna           (pobierz)
załączniki do SWZ                      (pobierz)