Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów

 Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "„Modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów”

Ogłoszenie
SWZ z załącznikami
Dokumentacja projektowa
Przedmiar
STWIOR

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia „Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów” (pobierz)