Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023r."

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023r."

 Ogłoszenie

SWZ

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Załączniki do SWZ

Rozdrażew, ul. 3-go Maja

Grębów

Wolenice

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023 r.” (pobierz)