Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Budowę sali sportowej przy  Szkole Podstawowej  w Nowej  Wsi"

Ogłoszenie

SWZ

Projekt umowy

Załączniki do SWZ

Harmonogram

Projekty:  część konstrukcyjna, budowlana, elektryczna, sanitarna

Przedmiary

STWIOR

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (pobierz)

Zmiana ogłoszenia (pobierz)   II zmiana ogłoszenia   (pobierz)   III zmiana ogłoszenia (pobierz)
Odpowiedzi na pytania Oferentów (pobierz)
Modyfikacja SWZ                           (pobierz)

Odpowiedzi na pytania Oferentów nr 2 (pobierz)         Odpowiedzi na pytania Oferentów nr 3 (pobierz)    Odpowiedzi na pytania Oferentów nr 4 (pobierz)

Przedmiary w plikach ath:  robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych