Zamówienie publiczne na dowóz dzieci do szkół

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza zamówienie publiczne na dowóz dzieci do szkół.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 2 stycznia 2023r. do 23 czerwca 2023r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki do SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42, Szkoły Filialnej w Dzielicach 4, Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie plac Szkolny 19 oraz uczniów do  Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie  ul. Ostrowska 49, a po zakończeniu nauki szkolnej zajęć przedszkolnych do miejsca zamieszkania, od dnia 2 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2022 r.” informuje, że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 201 770 zł.


                                                                                             Kierownik
                                                                                         /-/ Henryk Jankowski

Rozdrażew, dnia 28.11.2022  r.