Zamówienie publiczne na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Ogłoszenie             (pobierz)
SWZ                       (pobierz)
Załączniki do SWZ  (pobierz)

Pytania i odpowiedzi skierowane do Zamawiającego (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

 

Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  informuje że na sfinansowanie zamówienia pn.

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew”

        przeznacza kwotę 620 000,00

 

        Rozdrażew, dnia 31.10.2022 r                                             

 

                                                                                                                 Wójt  Gminy

                                                                                        /-/ Mariusz Dymarski

 

GK.271.4.2022.M.W.

       Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu publicznym pn.

      „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew”

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto zł

1.

Wielkopolskie Centrum Recyklingu-Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie

Witaszyczki  ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin

 

 

                  562 541,11

 

       Rozdrażew, dnia 31.10.2022 r.

                                                                                                                               

 

                                                                                                       Wójt  Gminy

                                                                                        /-/ Mariusz Dymarski