Zamówienie publiczne na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
"Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie przy ulicy Rynek 1"

Ogłoszenie nr 2         (pobierz)
SWZ                          (pobierz)
Załączniki do SWZ     (pobierz)

 

Nr postępowania: GK.271.2.2022.I.S.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  informuje że na sfinansowanie zamówienia pn.

Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie                         

                                                     przy ulicy  Rynek 1

przeznacza kwotę 300 000zł.

 

 

Rozdrażew, dnia 14.09.2022 r                                            

 

                                                                                  Wójt  Gminy

                                                                          /-/ Mariusz Dymarski

 

GK.271.2.2022.I.S.

Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu publicznym pn.

        Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego                                                        

                               w Rozdrażewie   przy ulicy  Rynek 1     

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto zł

1.

Zakład  Budowlany „JAN-BUD”

Janusz Piskorski

Zalesie Wielkie 62, 63-740 Kobylin

 

295 962,96 zł

2

Roman Hajdysz

Dekarstwo Murarstwo Inne Usługi Budowlane  Wyszki 87, 63-220 Kotlin

 

                 288 114,41 zł

3.

P.U.H.   NAWROT  sp. z o.o.

Budy 55,  63-708 Rozdrażew

 

                  288 594,79 zł

 

       Rozdrażew, dnia 14.09.2022 r.

 

                                                                                                                             

                                                                                                           Wójt  Gminy

                                                                                                           /-/ Mariusz Dymarski