Przetarg na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
"Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie przy ulicy Rynek 1"

Ogłoszenie                    (pobierz)
SWZ                              (pobierz)
Załączniki do SWZ        (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.
Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie przy ulicy  Rynek 1   
przeznacza kwotę 300 000 zł.


Rozdrażew, dnia 29.08.2022 r.                                             
                                                                            Wójt  Gminy
                                                                        /-/ Mariusz Dymarski