Przetarg na dostawę używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Rozdrażew”

Ogłoszenie                  (pobierz)
SWZ                            (pobierz)
Załączniki do SWZ       (pobierz)

Pytania i odpowiedzi dla Oferentów (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  informuje że na sfinansowanie zamówienia pn.„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania  odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Rozdrażew” przeznacza kwotę 216 000 zł

Rozdrażew, dnia 27.07.2022 r                                             

                                                                                                          Wójt  Gminy
                                                                                                  /-/ Mariusz Dymarski

Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu publicznym pn. „Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Rozdrażew”. Pobierz