Przetarg na przebudowę drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 764556 Rozdrażew - Dzielice

Ogłoszenie - (pobierz)
SWZ z załącznikami - (pobierz)
Szczegółowa specyfikacja - (pobierz)
Kosztorys ofertowy - (pobierz)
Dokumentacja projektowa - (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. Przebudowa drogi  gminnej nr 764556 Rozdrażew - Dzielice informuje że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 255 000 zł.

Rozdrażew, dnia 28.06.2021 r.                                                           Wójt Gminy
                                                                                                       /-/ Mariusz Dymarski

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice ” (pobierz)